Sboru dobrovolných hasičů

Sboru dobrovolných hasičů v Úmyslovicích má v současné době 26 členů. Členové se scházejí jednou ročně na výroční schůzi sboru, kde se blíže seznámí s činností za uplynulý rok, schválí další plán činnosti a dostanou možnost přímo se vyjádřit k fungování SDH. Zásahová jednotka SDH je zařazena v plošném pokrytí JPO V a má 11 členů.


Složení výboru SDH

starostaJiří Luxemburk st.
místostarostaMiroslav Trnka
velitelTomáš Luxemburk
pokladníkRadek Knytl
zapisovatelAlena Luxemburková
preventistaBlanka Serbusová

Jednotka SDH

velitelTomáš Luxemburk
strojníkMiroslav Trnka
Jiří Luxemburk ml.
Tomáš Luxemburk
hasičJiří luxemburk st.
Miloš Hlavička
Pavel Bouda
Milan Roudný
Tomáš Knytl
Radek Knytl

Historie SDH

Sbor dobrovolných hasičů Úmyslovice byl založen počátkem roku 1887. Stanovy byly sepsány 29. ledna 1887 a obecním úřadem schváleny 13. března 1887. Ustaven byl schválením stanov ze dne 5. května 1887.

Pro více informací: Kompletní historie SDH