Soutěže

Účastníme se ligových závodů Polabské ligy a Jizerské ligy. Příležitostně také závítáme na pouťové závody v rámci Nymburského okresu.


Konečné pořadí

Sezóna 2013

Konečné pořadí Polabské ligy 2013

Sezóna 2012

Konečné pořadí HLČR 2012 Konečné pořadí Polabské ligy 2012

Naše úspěchy

 • Polabská liga okresu Nymburk 2013 - 4. místo
 • 2. ročník HLČR 2012 - 10. místo - konečné pořádí všech týmů
 • Polabská liga okresu Nymburk 2012 - 1. místo
 • 1. ročník HLČR 2011 - 12. místo - konečné pořádí všech týmů
 • Polabská liga okresu Nymburk 2011 - 2. místo
 • Vítěz putovního poháru starosty města Poděbrad - 2011
 • Polabská Liga okresu Nymburk 2010 - 1. místo
 • Vítěz putovního poháru starosty města Poděbrad - 2010
 • Vítěz putovního poháru starosty města Poděbrad - 2009
 • Okresní liga Nymburk 2008 - 2. místo
 • Okresní liga Nymburk 2007 - 2. místo
 • Okresní liga Nymburk 2006 - 2. místo
 • Okresní liga Nymburk 2003 - 3. místo

Půjčování časomíry

Nabízí zapůjčení časomíry na závody v požárním útoku. Více informací


Polabská liga

Polabská liga je pětikolová soutěž v disciplíně požární útok určená pro soutěžní družstva mužů, žen a dětí. Disciplíny se provádí v souladu s pravidly požárního sportu. Soutěžní disciplínu začínají plnit nejprve muži, následně ženy a nakonec děti. Soutěžní družstvo má vždy 2 pokusy, z něhož nejlepší dosažený čas bude zaznamenán do průběžné výsledkové tabulky. Muži a ženy mají stroj při startu v klidu. Nástup se provádí v pracovním stejnokroji PSII a za každé družstvo musí být nejméně 5 členů.

Pravidla Polabské ligy 2012 Propozice k pravidlům Polabské ligy 2013

Oficiální stránky: www.osh-nymburk.webnode.cz


Jizerská liga

Jizerská liga je třináctikolová soutěž v požárním útoku, která probíhá jak v Libereckém, tak i Středočeském kraji. Soutěžní družstva tvoří dvě kategorie - muži a ženy. Mužská dráha je koncipována výhradně na 3B a ženská na 2B. Všechny závody se běhají s úzkými sportovními hadicemi a na sklopné terče. O celkové nejlepší umístění na konci sezóny se družstva perou pouze na denních soutěžích. Na konci každých závodů je pak pro 3 nelepší týmy každé kategorie připraven pohár, medaile a finanční odměna. Zakončení sezóny probíhá slavnostním vyhlášením, při kterém je 10 nejlepším týmům v mužské kategorii a 8 týmům ženské kategorie předána finanční odměna stanovená radou Jizerské ligy.

Pravidla Jizerské ligy 2014

Oficiální stránky: www.jizerskaliga.cz

Klip Jizerské ligy: www.youtube.com/watch?v=rXuoeSgspQg


Soutěžní tým SDH Úmyslovice - muži

Miroslav Trnka
levý proudař
Jan Šafránek
pravý proudař
Tomáš Luxemburk
rozdělovač
Tomáš Havlina
béčkař
Jiří Luxemburk ml.
strojník
Radek Knytl
narážeč
Tomáš Knytl
košař